پیدا

غزل من رودکی وار نیست!

درخواست حذف اطلاعات

طنین آهنگ " گل یخ" کوروش یغمایی با درجه ای ملایم،به گوش میرسد تنها منبع منوّرِ اتاق چراغ مطالعه ای است که نهایتاً گستره ی میز را روشن کرده. روی تخت کنار میز ؛ پر شده از کتاب و قانون و دادخواست و آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر. تفاله های قهوه ، مدتهاست ته فنجان کنج میز خشک شده؛ اما هنوز بوی تند سوختگی اش به مشام میرسه! دیگه قهوه هام به خوبی قدیما نمیشه! روزها یکی یکی خط میخورن و سلطنت مرداد رو به پایانه. کوروش یغمایی همچنان میخواند: بهار از دستای من پر زد و رفت؛ گل یخ توی دلم جوونه کرده...